ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา

แผงเซลล์แสงอาทิตย์

  • แผงเซลล์แสงอาทิตย์

    มันมีขนาดแตกต่างกันและชนิดของชิ้นส่วนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์และขนาดใหญ่พื้นดินโรงไฟฟ้า ปัจจุบันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้กันทั่วไปส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือโมดูลผลึกเดี่ยวและโมดูลผลึกหลาย

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา