ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา

คนเครื่องจักรอินเตอร์เฟซ

อินเตอร์เฟซของมนุษย์มีข้อดีหลายอย่างเช่นการแสดงผลที่อุดมไปด้วยหน่วยความจำขนาดใหญ่และฟังก์ชันการตั้งค่าที่แข็งแกร่ง เขตข้อมูล ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์รวมถึงหน่วยประมวลผลหน่วยแสดงข้อมูลหน่วยอินเตอร์เฟซการสื่อสารและหน่วยเก็บข้อมูล ประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลตัดสินใจประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อินเตอร์เฟซของมนุษย์และเป็นหลักของอินเตอร์เฟซของมนุษย์ หน่วย ขึ้นอยู่กับระดับผลิตภัณฑ์ของ HMI โปรเซสเซอร์สามารถเลือกบิต 8-16 บิตและ 32-bit โปรเซสเซอร์ แนวโน้มการพัฒนาของคนเครื่องจักรอินเตอร์เฟซที่เป็นแพลตฟอร์มที่ฝังตัวแบรนด์ในประเทศอุปกรณ์อัจฉริยะอินเตอร์เฟซที่ทันสมัยเครือข่ายการสื่อสารประหยัดพลังงานและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา