เครื่องจักรสิ่งทอ

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา

เครื่องจักรสิ่งทอ

ห้ารวมระบบสนับสนุนการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หลายแขน jacquard ในตัวเซอร์โวรับและโอเวอร์จำกัดอินเวอร์เตอร์ฯลฯเพื่อให้บรรลุความเร็วในการทอผ้าช้าชดเชยช่วงเวลาบรรจุก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นด้ายหย่อนมีฟั สร้างขึ้นในฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอคีย์เดียวและเทคนิคการวัด Geodetic ดิจิตอลเพื่อลดการรั่วไหลของอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้า

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา