ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา

กรอง

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขจัดการรบกวนเสียงกรองอินพุตหรือเอาต์พุตเพื่อให้ได้พลังงานบริสุทธิ์ อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการกรองความถี่ที่เฉพาะเจาะจงหรือความถี่อื่นๆ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขจัดการรบกวนเสียงกรองอินพุตหรือเอาต์พุตเพื่อให้ได้พลังงานบริสุทธิ์


เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการกรองความถี่อื่นมากกว่าความถี่ที่เฉพาะเจาะจงหรือความถี่

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา