ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา

คู่ AC

อัตโนมัติ AC อย่างรวดเร็วเชื่อมต่อเป็นองค์ประกอบที่เชื่อมต่อปลายทั้งสองของเส้นใยแสง มันสามารถดึงสัญญาณจากสายเคเบิลหรือส่งพวกเขาไปยังสายเคเบิล ในเส้นใยอุปกรณ์นี้ตั้งอยู่ระหว่างปลายทั้งสองของเส้นใยและช่วยให้การดึงหรือฉีดสัญญาณจากเส้นใย

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา