ปั๊มน้ำ

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา

ปั๊มน้ำ

ให้บริการน้ำสะอาดในพื้นที่ห่างไกลที่มีไฟฟ้าขาดแคลน ตัวควบคุมนี้สามารถแปลงไฟฟ้ากระแสตรงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์อาร์เรย์ไฟฟ้ากระแสสลับขับปั๊มต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา