ความรู้เกี่ยวกับระบบอินเวอร์เตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา

ความรู้เกี่ยวกับระบบอินเวอร์เตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์

2020-10-25

ระบบปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์อาร์เรย์อินเวอร์เตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ปั๊ม AC และอุปกรณ์จัดเก็บน้ำ มันใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานผ่านปั๊มโดยตรงจากบ่อลึกแม่น้ำทะเลสาบและแหล่งน้ำอื่นๆ


เซลล์แสงอาทิตย์เรย์ดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้พลังงานสำหรับระบบทั้งหมด พลังงานแสงอาทิตย์ปั๊มอินเวอร์เตอร์ แปลง DC พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์อาร์เรย์ AC ขับปั๊มและปรับแรงดัน output และความถี่ในเวลาจริงเพื่อให้บรรลุการติดตามจุดพลังงานสูงสุดและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด เมื่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานเสริมสำหรับเมืองพลังงานแสงอาทิตย์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานเสริมสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์


micno เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ของระบบอินเวอร์เตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ ยินดีต้อนรับสู่ความร่วมมือและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา