ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา

เริ่มต้นอ่อนความดันปานกลาง

มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการเริ่มต้นของ 690v หรือ 1140v กรงกระรอกมอเตอร์ซิงโครนัส

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา ติดต่อเรา